Szkoła Komputerowa Impuls w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

BURZ przyjemnością informujemy, że Szkoła Komputerowa Impuls w dniu 10.02.2017r. uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Dokonany wpis upoważnia nas do świadczenie usług rozwojowych w postaci szkoleń z możliwością dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).

Oferta szkoleń dla pracowników służby zdrowia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Szkolenia dla pracowników i pracodawców

szkolenia dla pracownikówZapraszamy na szkolenia bezpłatne oraz dofinansowane w 80% z KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest to nowy instrument polityki rynku pracy. Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. KFS jest adresowany do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności pracowników. Ze środków na szkolenia mogą korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych  kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Szkolenia dla służby zdrowia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

SzkolenieW latach 2015-2016 podjęliśmy współpracę z jednostkami służby zdrowia w zakresie szkoleń pracowników, które zostały w 80% lub 100% sfinansowane z KFS. W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 400 pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarki oraz pracowników administracyjnych. Łącznie dla tej grupy zawodowej zrealizowaliśmy 1734 godziny szkoleniowe. Opracowaliśmy dedykowane szkolenia przygotowujące personel medyczny do informatyzacji w służbie zdrowia a także podnoszące kompetencje społeczne. Z naszych usług skorzystali: NZOZ Diagnoza w Gliwicach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, NZOZ Poradnia skórno - wenerologiczna w Gliwicach, Szpital w Knurowie, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Knurowie, Gliwickie Centrum Medyczne oraz Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach.

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS