Projektuję i Pracuję!

AUTOCADZ przyjemnością informujemy, że Szkoła Komputerowa Impuls otrzymała dofinansowanie projektu „Projektuje i pracuję!” w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Do projektu zapraszamy absolwentów techników, absolwentów uczelni technicznych oraz studentów niestacjonarnych w wieku do 29 lat pozostających bez pracy i zamieszkujących województwo śląskie. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne szkolenie oraz certyfikowany egzamin jednego z najpowszechniej stosowanych oprogramowań do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i symulacji produktu firmy Autodesk lub pokrewnego systemu CAD/CAM/CAE. Ponadto uczestnik uzyska profesjonalną pomoc pośrednika pracy w poszukiwaniu pracy / stażu. W ramach projektu zagwarantowane jest również dla uczestnika min. 3 miesięczny staż na stanowisku pracy, na którym wykorzystywane jest oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji.

Szkoła Komputerowa Impuls w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

BURZ przyjemnością informujemy, że Szkoła Komputerowa Impuls w dniu 10.02.2017r. uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Dokonany wpis upoważnia nas do świadczenie usług rozwojowych w postaci szkoleń z możliwością dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).

Oferta szkoleń dla pracowników służby zdrowia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Szkolenia dla pracowników i pracodawców

szkolenia dla pracownikówZapraszamy na szkolenia bezpłatne oraz dofinansowane w 80% z KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest to nowy instrument polityki rynku pracy. Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. KFS jest adresowany do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności pracowników. Ze środków na szkolenia mogą korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych  kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS