Medical English - kurs indywidualny dla lekarzy

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wzbogacenie języka ogólnego o angielską terminologię i struktury charakterystyczne dla języka medycznego a także czytanie tekstów medycznych.

Liczba godzin szkolenia:

45

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Nie podlega klasyfikacji końcowej uczestnik, którego nieusprawiedliwione nieobecności przekroczą 20% godzin kursu.

Warunki prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego oraz TV LCD 55 cali (wentylacja, klimatyzacja). Biorąc pod uwagę wygodę uczestników szkolenia, kurs może odbywać się w siedzibie Zleceniodawcy.

Program kursu:

Program obejmuje porozumiewanie się z pacjentami i personelem medycznym, a także czytanie tekstów medycznych. W programie m.in.: umawianie się na wizyty, pytanie o symptomy choroby, przekonywanie, mówienie o konsekwencjach, wyjaśnianie przyczyn, wyrażanie komentarza na temat zdrowia pacjenta i postępów w leczeniu. Wykonywanie opisów choroby i korespondencji medycznej. Szkolenie będzie dostosowane do wykonywanej specjalizacji w miejscu pracy. 

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): zadaj pytanie...