Projektuję i Pracuję!

AUTOCADZ przyjemnością informujemy, że Szkoła Komputerowa Impuls otrzymała dofinansowanie projektu „Projektuje i pracuję!” w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Do projektu zapraszamy absolwentów techników, absolwentów uczelni technicznych oraz studentów niestacjonarnych w wieku do 29 lat pozostających bez pracy i zamieszkujących województwo śląskie. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne szkolenie oraz certyfikowany egzamin jednego z najpowszechniej stosowanych oprogramowań do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i symulacji produktu firmy Autodesk lub pokrewnego systemu CAD/CAM/CAE. Ponadto uczestnik uzyska profesjonalną pomoc pośrednika pracy w poszukiwaniu pracy / stażu. W ramach projektu zagwarantowane jest również dla uczestnika min. 3 miesięczny staż na stanowisku pracy, na którym wykorzystywane jest oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji. Absolwenci stażu otrzymają propozycję podjęcia atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie. Uczestnikom przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe atakże pełne ubezpieczenie ZUS. Rekrutacja do projektu rozpocznie się od września 2017r. Zapraszamy już teraz do kontaktu telefonicznego 32 2382439, 32 2382720 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 lub e-mail projekt@kursy-impuls.pl. Więcej aktualności kliknij tutaj.