Obsługa rejestracji medycznej

REJESTRATORKANowe szkolenie w naszej ofercie przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z organizacją recepcji i zarządzaniem sekretariatem, zasadami przyjmowania zgłoszeń pacjentów oraz umawianiem terminów świadczeń usług zdrowotnych, przyjmowaniem i ochroną materiału biologicznego i wydawaniem wyników badań. Ponadto uczestnik szkolenia pozna kulturę i etykę w zawodzie recepcjonistki medycznej, nauczy się budowania profesjonalnych relacji z pacjentem oraz lekarzem a także obsługi urządzeń biurowych, portali i programów specjalistycznych a także elementów sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych.