System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

ISOSzkoła Komputerowa Impuls w celu podniesienia jakości świadczonych usług szkoleniowych wdrożyła w 2020r. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015. Zaangażowanie naszego zespołu w tworzenie odpowiednich warunków i środków dla realizacji szkoleń zostało uhonorowane przez audytorów TÜV Nord certyfikatem potwierdzającym zgodność świadczonych usług szkoleniowych z w/w normą.

Naszą misją jest umożliwienie Państwu rozwijania własnych zainteresowań oraz uzdolnień a także zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych

LOGO

Projekt szkoleniowy dla pracowników służby zdrowia oraz uczniów i studentów szkół medycznych - badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

Szkoła Komputerowa Impuls ubiega się o otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizacje projektu szkoleniowego dla pracowników służby zdrowia oraz uczniów i studentów szkół medycznych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie 3 minut i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety, której wyniki posłużą nam do rzetelnego opracowania projektu unijnego. W razie otrzymanie dofinansowania na realizację projektu, Szkoła Komputerowa Impuls w pierwszej kolejności poinformuje osoby biorące udział w badaniu o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń.

Ankieta

 

Szkolenia dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

SzkolenieSzkoła Komputerowa Impuls jest realizatorem szkolenia Wprowadzenie do Elektronicznych Systemów Medycznych dla studentów Collegium Medicum UJ w Krakowie w ramach Projektu ZintegrUJ. Nasz autorski program szkolenia pomoże przyszłym pracownikom służby zdrowia zapoznać się z prowadzeniem dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Ponadto studenci dowiedzą się jak zadbać o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w elektronicznych systemach medycznych. Zapoznaj się z ofertą szkoleń dla służby zdrowia.

 

MS Excel - kurs zaawansowany

Projekt POWR

Zapraszamy na zaawansowane szkolenie z obsługi programu MS Excel (16 goodzin szkoleniowych) w promocyjnej cenie 400 zł. Cena zawiera: szkolenie, drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem MEN oraz przerwę kawową. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godz. 16:00 - 19:15. Start 14.11.2019! W programie:

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS