Szkolenia i kursy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

KFSCzym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Praca zdalna z Nextcloud

Praca_zdalnaJak zorganizować pracę zdalną w domu? Jakich narzędzi użyć? Jak komunikować się ze współpracownikami? Jak bezpiecznie udostępnić dokumenty z możliwością ich edycji?

Polecamy Państwu Nextcloud - darmowe rozwiązanie Open source. Jakie funkcje posiada to oprogramowanie?

Platforma e-learningowa Moodle i nauczanie na odległość

Szkolenia moodlePlatforma e-learningowa Moodle to zintegrowany system wspomagający nauczanie on-line umożliwiający tworzenie, prowadzenie i administrowanie kursami edukacyjnymi. Platforma Moodle umożliwia m.in:

  • tworzenie kursów (treści, zdjęcia, filmy)
  • komunikację nauczyciel – uczeń (chat, forum dyskusyjne)
  • przesyłanie, poprawianie esejów i ich ocenę
  • dokonywanie sprawdzania wiedzy z automatyczną oceną (quiz)

Zapraszamy do współpracy:

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

ISOSzkoła Komputerowa Impuls w celu podniesienia jakości świadczonych usług szkoleniowych wdrożyła w 2020r. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015. Zaangażowanie naszego zespołu w tworzenie odpowiednich warunków i środków dla realizacji szkoleń zostało uhonorowane przez audytorów TÜV Nord certyfikatem potwierdzającym zgodność świadczonych usług szkoleniowych z w/w normą.

Naszą misją jest umożliwienie Państwu rozwijania własnych zainteresowań oraz uzdolnień a także zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych

LOGO

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS