Medical English

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wzbogacenie języka ogólnego o angielską terminologię i struktury charakterystyczne dla języka medycznego.

Liczba godzin szkolenia:

50

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Nie podlega klasyfikacji końcowej uczestnik, którego nieusprawiedliwione nieobecności przekroczą 20% godzin kursu.

Warunki prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego oraz TV LCD 55 cali (wentylacja, klimatyzacja).

Program kursu:

Programobejmuje porozumiewanie się w prostych sytuacjach zawodowych, np.: udzielanie porad, wyrażanie opinii, opisywanie procedur, wyrażanie komentarza na temat zdrowie pacjenta i postępów w leczeniu. Szkolenie przewidziane jest na różnych poziomach zaawansowania na podstawie przeprowadzonego testu kompetencji. Szkolenie będzie dostosowane do zakresu obowiązków w miejscu pracy.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): zadaj pytanie...