Oferta kursów: Dla osób bezrobotnych

Wszelkich odpowiedzi na pytania udzielamy, w godz. 9:00 - 15:00 w siedzibie Szkoły Komputerowej IMPULS oraz telefonicznie pod numerami (32)238-24-39, (32)238-27-20. Szkoła posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Katowicach. Pozwala to ubiegać się we właściwym PUP o skierowanie na wybrane szkolenie realizowane przez nas.

Kod Nazwa Szkolenia Liczba godzin
Kursy dla osób bezrobotnych
POK Podstawy obsługi komputera 130
NOB Nowoczesna Obsługa Biura z j.ang. 320
PKiOK Prowadzenie księgowości i obsługa komputera w małej firmie 230
AM Asystent Menedżera 300
ECDL Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy 227
GKiPWWW Grafika Komputerowa i Projektowanie stron WWW 200
OWD Operator wprowadzania danych 130
ASI Administrator sieci informatycznej 134
TCC Telemarketer - pracownik Call Center 162
SI Szkolenia indywidualne wg programu