Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracownika służby zdrowia do „Informatyzacji w ochronie zdrowia” poprzez zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz zarządzania zgromadzonymi informacjami.

Liczba godzin szkolenia:

28 (24 godziny stacjonarne oraz 4 godziny e-learningowe)

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Nie podlega klasyfikacji końcowej uczestnik, którego nieusprawiedliwione nieobecności przekroczą 20% godzin kursu.

Warunki prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego oraz TV LCD 55 cali (wentylacja, klimatyzacja). Sala komputerowa – 20 stanowisk w pracowni wyposażonej w serwer Windows oraz serwer Linux, łącze internetowe, serwer www, serwer pocztowy, system przesyłu obrazu ze stanowiska nauczyciela na stanowiska słuchaczy (wentylacja, klimatyzacja).

Program ramowy kursu:

L.P. Przedmioty nauczania Liczba godzin
1 Wprowadzenie dotechnik komunikacji przez Internet 4
2 Zarządzanie informacjami zgromadzonymi w komputerze 4
3 Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w elektronicznych systemach medycznych 4
4 Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej 4
5 Ćwiczenia komputerowe stacjonarne 4
6 Ćwiczenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej http://akademia.nfz.gov.pl 4

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): zadaj pytanie...