Obsługa rejestracji medycznej

REJESTRATORKANowe szkolenie w naszej ofercie przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z organizacją recepcji i zarządzaniem sekretariatem, zasadami przyjmowania zgłoszeń pacjentów oraz umawianiem terminów świadczeń usług zdrowotnych, przyjmowaniem i ochroną materiału biologicznego i wydawaniem wyników badań. Ponadto uczestnik szkolenia pozna kulturę i etykę w zawodzie recepcjonistki medycznej, nauczy się budowania profesjonalnych relacji z pacjentem oraz lekarzem a także obsługi urządzeń biurowych, portali i programów specjalistycznych a także elementów sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych.

Projektuję i Pracuję!

AUTOCADZ przyjemnością informujemy, że Szkoła Komputerowa Impuls otrzymała dofinansowanie projektu „Projektuje i pracuję!” w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Do projektu zapraszamy absolwentów techników, absolwentów uczelni technicznych oraz studentów niestacjonarnych w wieku do 29 lat pozostających bez pracy i zamieszkujących województwo śląskie. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne szkolenie oraz certyfikowany egzamin jednego z najpowszechniej stosowanych oprogramowań do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i symulacji produktu firmy Autodesk lub pokrewnego systemu CAD/CAM/CAE. Ponadto uczestnik uzyska profesjonalną pomoc pośrednika pracy w poszukiwaniu pracy / stażu. W ramach projektu zagwarantowane jest również dla uczestnika min. 3 miesięczny staż na stanowisku pracy, na którym wykorzystywane jest oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji.

Szkoła Komputerowa Impuls w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

BURZ przyjemnością informujemy, że Szkoła Komputerowa Impuls w dniu 10.02.2017r. uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Dokonany wpis upoważnia nas do świadczenie usług rozwojowych w postaci szkoleń z możliwością dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).

Oferta szkoleń dla pracowników służby zdrowia

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS