Komunikacja interpersonalna dla pracowników służby zdrowia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usprawnienie umiejętności komunikowania się z pacjentami o różnym sposobie bycia i zachowania, tworzenia z nimi prawidłowej relacji oraz udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi na co dzień w pracy, nabycie umiejętnosci asertywnego komunikowania się z współpracownikami, pacjentami oraz przełożonymi.

Liczba godzin szkolenia:

16

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Nie podlega klasyfikacji końcowej uczestnik, którego nieusprawiedliwione nieobecności przekroczą 20% godzin kursu.

Warunki prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego oraz TV LCD 55 cali (wentylacja, klimatyzacja).

Program szkolenia:

  1. Kwadrat komunikacji jako narzędzie budujące relacje z innymi
  2. MPE (Model Pełnej Ekspresji) jako narzędzie przekazywania trudnych informacji, np. pracownikom, pacjentom, przełożonym
  3. Asertywne komunikowanie się ze współpracownikami, pacjentami, przełożonymi
  4. Odmawianie - asertywne stawianie granic z podtrzymaniem relacji
  5. Stopniowanie reakcji w trudnych sytuacjach
  6. Analiza przypadków własnych - case study

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): zadaj pytanie...