System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Szkoła Komputerowa Impuls w celu podniesienia jakości świadczonych usług szkoleniowych wdrożyła w 2020r. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015. Zaangażowanie naszego zespołu w tworzenie odpowiednich warunków i środków dla realizacji szkoleń zostało uhonorowane przez audytorów TÜV Nord certyfikatem potwierdzającym zgodność świadczonych usług szkoleniowych z w/w normą.

Naszą misją jest umożliwienie Państwu rozwijania własnych zainteresowań oraz uzdolnień a także zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych

LOGO