Platforma edukacyjna dla doradców metodycznych

e-learning w szkole"E-learning w szkole" - to tytuł prezentacji, która odbyła się w styczniu dla doradców Gliwickiego Ośrodka Metodycznego. Pani Izabela Kocieniewska pokazała w prezentacji czym jest platforma e-learningowa i jakie korzyści niesie jej wdrożenie dla nauczyciela i szkoły.
W części warsztatowej doradcy opracowali i umieścili na platformie test e-learningowy. Szybko przekonali się, że platforma Moodle jest oprogramowaniem bardzo przyjaznym i intuicyjnym.
W przeprowadzonej wśród uczestników tej prezentacji ankiety, na pytanie
„Gdyby od jutra mieliby Państwo dostęp do własnej platformy, czy podjęliby Państwo próbę umieszczenia tam swojego kursu?” otrzymaliśmy 7 odpowiedzi TAK na 12 ankietowanych osób.
Potwierdza to nasze obserwacje, że istnieje w środowisku edukacyjnym silna potrzeba dostępu do bezpiecznego i łatwego publikowania w Internecie.

Projekt Kobiety uczą się po czterdziestce - zatwierdzony!

Edukacja osób dorosłych kompetencji informatycznych od podstaw - to dziedzina w której się specjalizujemy od 20 lat. Nasze doświadczenie zostało docenione przez struktury europejskie i złożony projekt Kobiety uczą się po czterdziestce-został zatwierdzony w I rundzie konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2010 przez Zarząd Województwa Śląskiego. Na liście rankingowej (na 213 ocenionych wniosków) znaleźliśmy się na 3 miejscu!

Planujemy bezpłatnie przeszkolić z podstaw obsługi komputera i programów biurowych 80 kobiet pracujących w woj. śląskim. Projekt refunduje też opłaty za egzaminy na europejski certyfikat ECDL START oraz certyfikat e-Citizen.

Planowany termin rozpoczęcia I kwartał 2011r. Wkrótce więcej informacji...

Relacja z konferencji MoodleMoot 2010 w e-mentorze

Moodle-szkoolenia-narzędzie edukacyjneMiło nam poinformować, że na stronie portalu e-mentor w numerze 5 (37) / 2010 pojawiła się relacja z konferencji MoodleMoot 2010 i udziału w niej przedstawicieli Szkoły Komputerowej Impuls. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.
E-mentor to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem i kształceniem ustawicznym.

Moodle narzędziem edukacyjnym XXI wieku

Moodle-szkoolenia-narzędzie edukacyjneSzkoła Komputerowa Impuls objęła patronatem medialnym Konferencję Naukową MoodleMoot 2010 - Moodle narzędziem edukacyjnym XXI wieku. Konferencja odbędzie się 4-5 listopada 2010 w siedzibie Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Oprócz tematów ściśle związanych z Moodle, dyskusja będzie toczyła się w obrębie następujących zagadnień:

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS