Linux podstawą systemu bibliotecznego SOWA

Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach od marca 2013r. korzysta z nowego systemu bibliotecznego SOWA. Program umożliwia zautomatyzowanie wielu procesów bibliotecznych takich jak gromadzenie zbiorów, katalogowanie, wyszukiwanie i zestawianie informacji a także ewidencję posiadanych zbiorów.

Szkoła Komputerowa Impuls zajęła się instalacją systemu Linux w KJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach, instalacją platformy Moodle 2.02 a także przeprowadzeniem dla kadry szkolenia administrowania systemem Linux.

Jakie są udogodnienia w praktyce wynikające z wprowadzenia programu SOWA? Największą zaletą programu jest fakt, iż studenci posiadają on-line dostęp do zbiorów biblioteki, mogą przeglądać katalogi a także rezerwować wybrane pozycje katalogowe.

Animowane banery i Adobe Flash

grafika-flash-banery-animacjeAkademia Grafiki wciąż trwa, a jej uczestnicy nieustannie poznają nowe techniki manipulacji obrazem. 15 marca odbyły się zajęcia z projektowania banerów internetowych w technologii Flash. Tworząc animacje flash rysujesz, przesuwasz obiekty i wprawiasz je w ruch kilkoma kliknięciami myszą. Czyż nie jest to proste? Na to pytanie znają już odpowiedź uczestnicy Akademii. W nowej rozwijanej technologii HTML5 musisz być urodzonym programistą, aby cokolwiek wprawić w ruch. Siła Flash-a tkwi w prostocie tworzenia animacji w przeciwieństwie do obecnie rozwijanego języka HTML5, który przy wykorzystaniu elementu canvas pozwala na rysowanie grafiki 2D. Wszędzie, gdzie tylko nie spojrzysz pojawiają się banery internetowe wykonane w czym? W technologii Adobe Flash, która stała się standardem tworzenia reklam w Internecie jak niegdyś używany format GIF do tworzenia animacji.

Kurs programowania w języku C++

18 marca 2013r. w Szkole Komputerowej Impuls rozpoczął się kurs Programowania w języku C++. Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze składnią języka, różnicami względem C oraz funkcjonalnością oferowaną przez elementy biblioteki standardowej. Szczegółowo zostaną omówione takie tematy jak:

 • Środowisko Pracy Programisty
 • Podstawy języka C++, różnice C/C++
 • Biblioteki standardowe
 • Programowanie proceduralne w C++. Funkcje, parametry
 • Biblioteka wejścia-wyjścia
 • Styl kodowania i wskazówki programistyczne

Kurs jest przeznaczony dla osób, które nie znają podstaw programowania i chcą zapoznać się z językiem C++.
Kończąc kurs uczestnik będzie potrafił odpowiedzieć na takie pytania jak: Co było pierwsze: C++ czy Java skoro są tak podobne? Jak gospodaruje pamięcią C++, a jak Java? Mieć do dyspozycji wskaźniki to dobrze czy źle? Jak korzystać z bibliotek standardowych? Czy zawsze się pisze: include "stdafx.h" i using namespace std;? Jak się operuje na ciągach znaków w C a jak w C++? Czy vector jest wygodniejszy niż zwykła tablica?

Zapraszamy na kurs grupowy lub indywidualny.

Programowanie w języku Java

Od 25.02.2013 r. trwa w Szkole Komputerowej Impuls kurs Programowania w języku Java. Kurs trwa 3 tygodnie i obejmuje 30 godzin. Realizowane tematy szkolenia to:

 • Wprowadzenie do techniki Java
 • Podstawy składni języka Java
 • Koncepcja programowania obiektowego
 • Obsługa standardowych oraz własnych błędów i wyjątków
 • Obsługa operacji wejścia/wyjścia
 • Zasady tworzenia aplikacji z interfejsem graficznym

Kurs daje solidne podstawy języka Java a po jego skończeniu możliwość aplikowania na stanowisko programisty.

Podczas pierwszego tygodnia zajęć uczestnicy kursu znaleźli między innymi odpowiedzi na takie pytania jak: Czy obliczenia rzeczywiste są dokładne? Jak duże liczby można przetwarzać w programie Java? Jakie kody ASCII mają litery? Jak wczytać dane z klawiatury? Czym się różnią dane binarne od tekstowych? Jakie w Javie mamy pętle i czym sie różnią?

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS