Zarządzanie sobą w czasie

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu narzędzi usprawniających zarządzanie czasem, narzędzi i technik wspomagających efektywność osobistą, zasad optymalizacji zadań, metod skutecznego planowania i ustalania priorytetów a także nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, określania priorytetów, radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.

Liczba godzin szkolenia:

16

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Nie podlega klasyfikacji końcowej uczestnik, którego nieusprawiedliwione nieobecności przekroczą 20% godzin kursu.

Warunki prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego oraz TV LCD 55 cali (wentylacja, klimatyzacja).

Cena szkolenia:

od 430 zł. za osobę

Program szkolenia:

  1. Zarządanie czasem własnym (zasady efektywności osobistej i zawodowej; planowanie jako warunek efektywnego działania; mechanizm pozytywnego myślenia)
  2. Wyznaczanie i realizacja celów (rodzaje celów - długo i krótko terminowe, główne i szczegółowe; wytyczanie celów do poprawy efektywności; metody prioryteryzacji; zasady dobrej organizacji pracy, prowadzenie rożnych projektów równocześnie)
  3. Bariery efektywnego wykorzystywania czasu (presja czasu i "pożeracze czasu" jako ograniczenie efektywności; sposoby racjonalizowania sytuacji stresowych)