Excel - zapisy na kurs

EXCELSzkolenia z zakresu MS Excel
Cel kursu: Sprawne obsługiwanie programu, nabycie umiejętności stworzenia cyklicznych zestawień obliczeniowych, atrakcyjnych i przejrzystych raportów i analiz dot. np. marży, obliczeń vat, sprzedaży. Tworzenie połączeń pomiędzy arkuszami i skoroszytami oraz wielokrotne wykorzystywanie danych, tworzenie tabeli oraz wykresów, pozwalających na czytelne i atrakcyjne przedstawienie danych w arkuszu.
Opis kursu: zajęcia stacjonarne w grupach 8 osobowych, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Kurs rozszerzony o materiały i ćwiczenia na platformie e-learningowej naszej Szkoły oraz materiały drukowane Skrypty Szkoły Komputerowej Impuls.
Lokalizacja: Gliwice, ul. Piramowicza 2/1
Terminy zajęć: poziom podstawowy III/2016; poziom średniozaawansowany IV/2016; poziom zaawansowany V/2016
Cena kursu:

  • Poziom podstawowy: 350 zł.
  • Poziom średniozaawansowany: 350 zł.
  • Poziom zaawansowany: 480 zł.

Dla osób kontynuujących szkolenie na kolejnym poziomie zostanie naliczony rabat w wys. 10%
Zapisy: tel. 32 2382439; 32 2382720 lub  przez formularz na stronie www.