Gdzie jest moja krea(k)tywność? Trening kreatywności

"Prawdziwa kreatywność pochodzi ze znalezienia swojego środka wyrazu, z bycia w swoim żywiole" - Ken Robinson

Trening kreatywności przeznaczony jest dla osób chcących odszukać w sobie pokłady kreatywnego myślenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu żródła własnej kreatywności, czynników pobudzających i blokujących kreatywne myślenie a także nabycie umiejętności generowania twórczych pomysłów i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy z niedoborem czasu i materiałów.

Liczba godzin szkolenia:

16

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Nie podlega klasyfikacji końcowej uczestnik, którego nieusprawiedliwione nieobecności przekroczą 20% godzin kursu.

Warunki prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego oraz TV LCD 55 cali (wentylacja, klimatyzacja).

Cena szkolenia:

od 430 zł. za osobę

Program szkolenia:

  1. Czym jest twórcze myślenie?
  2. Gdzie jest moja Kreatywność? Co ją pobudza a co blokuje?
  3. Generowanie pomysłów. Inspiracje i realizacja.
  4. Praca z niedoborem czasu i materiałów.