Realizacja pomiaru dydaktycznego na platformie e-learningowej Moodle

Kurs doskonalący dla nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz dla osób przeprowadzających testy. Wymagana znajomość użytkowania komputera i podstawowych technik informatycznych. Zakres tematyczny: Konstruowanie testu sprawdzającego. Przeprowadzanie testu online. Analiza wyników testowania. Cel kursu: Nabycie umiejętności realizacji pomiaru dydaktycznego w formie testów na e-learningowej platformie edukacyjnej Moodle. Konstruowanie i weryfikacja pytań testowych typu: wielokrotny wybór, prawda/fałsz, krótka odpowiedź, obliczeniowe, numeryczne, dopasuj odpowiedź, szkic, z zagnieżdżonymi pytaniami (cloze) Obliczanie rzetelności testu na podstawie analizy i interpretacji wyników testowania. Korzyści:

    Testy on-line to:
  • ogromna oszczędność czasu nauczyciela
  • wymierna oszczędność papieru i toneru
  • poznanie narzędzi do poprawy efektywności nauczania - innowacje pedagogiczne
  • elektroniczna dokumentacja przeprowadzonych testów - eksport do Excela

Cena za osobę: od 800 zł (cena obejmuje warsztaty komputerowe, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenie ukończenia szkolenia) Liczba godzin: 16 W cenie kursu 6-miesięczny dostęp do platformy Moodle Informacje organizacyjne: tel. (32) 238 24 39