SAS, Statystyka i ... Guinness

SAS_statystyka w biznesie_BIZa oknem 36 stopni. Patrzę na certyfikat ukończenia szkolenia Administracja i architektura SAS przez  trenera Szkoły Komputerowej Impuls i okazuje się, że upał, piwo Guinness i statystyka mają wspólny element...W 1876 r. urodził się w Anglii genialny matematyk William Sealy Gosset. Przez większość życia pracował dla browarów Guinnessa stosując metody matematyczne do kontroli jakości piwa. Rezultaty wykorzystywania przez browary jego genialnych metod statystycznych zaowocowały wielką ekspansją tej marki. Jak cenne musiały być dla pracodawcy Gosseta jego metody skoro genialny matematyk publikował swoje prace z dziedziny estymacji, testowania hipotez statystycznych i projektowania eksperymentów pod pseudonimem Student.

Współcześnie w czasach rewolucji cyfrowej systemy analizy statystycznej (SAS) zwanej również Business Intelligence (BI) stosuje dziś każda dziedzina usług i przemysłu do strategicznego projektowania oferty i dopasowania do oczekiwań klientów np. : bankowość, hotele, sektor ochrony zdrowia, transport, ubezpieczenia, energetyka, motoryzacja, przemysł wytwórczy i wiele innych. Zapraszamy do współpracy przedstawicieli biznesu poszukujących innowacyjnych strategii i rozwiązań, które otwierają całkiem nowe możliwości biznesowe i przekładają się na sukces firmy w realiach gospodarki cyfrowej.