Radzenie sobie ze stresem - szkolenie dla pracowników służby zdrowia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu teorii stresu, skutecznego radzenia sobie z obciążeniami w pracy oraz nabycie umiejętności dokonania oceny włsnej sytuacji w kontekście zagrożeń i zasobów w walce ze stresem, uświadomienie czynników ryzyka, które wpływają na pojawienie się zjawiska wypalenia zwodowego i wypracowanie strategii profilaktyki wypalenia.

Liczba godzin szkolenia:

16

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Nie podlega klasyfikacji końcowej uczestnik, którego nieusprawiedliwione nieobecności przekroczą 20% godzin kursu.

Warunki prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego oraz TV LCD 55 cali (wentylacja, klimatyzacja).

Program szkolenia:

  1. Stereotypy stresu - obalenie mitów dotyczących stresu
  2. Charakterystyka typów osobowości a próg odporności na stres
  3. Emocje a sytuacje stresujące
  4. Metody radzenia sobie ze stresem
  5. Analiza sytuacji sterujących w pracy personelu medycznego
  6. Wypalenie zawodowe: Jak przeciwdziałać?

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): zadaj pytanie...