III etap rekrutacji do projektu „Projektuję i pracuję!"

PROJEKT1 czerwca 2018r. rozpoczynamy III etap rekrutacji projektu „Projektuję i pracuję!"

Korzyści z przystąpienia do projektu:

1. bezpłatne kursy obsługi oprogramowania producenta Autodesk lub pokrewnych systemów CAD/CAM/CAE,
2. certyfikowany egzamin Autodesk,
3. zespół specjalistów znających śląski rynek pracy: doradcy, pośrednicy pracy, inżynierowie specjaliści w zawodach,
4. min. 3 miesięczny płatny staż na stanowisku pracy, na którym wykorzystywane jest oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji,
5. stypendia szkoleniowe i stażowe,
6. oferty pracy renomowanych pracodawców z woj. śląskiego
7. zwrot kosztów dojazdu na staż i szkolenie,
8. ubezpieczenie ZUS od dnia podpisania umowy o przystąpieniu do projektu.

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 15:00 Szkoła Komputerowa Imuls ul. Grzegorza Piramowicza 2/1, 44-100 Gliwice tel. 32 238 24 39, 32 238 27 20, e-mail: projekt@kursy-impuls.pl. Rekrutacja potrwa do 30.06.2018r. lub do zebrania max. dwukrotności zgłoszeń zakładanej liczy Uczestników Projektu, Formularz zgłoszeniowy do pobrania na http://projekt.kursy-impuls.pl

UWAGA !!  24.07.2018r. rekrutacja do projektu została zakończona.

 

Warunki udziału w projekcie:

- wiek do  30 lat,
- status studenta studiów niestacjonarnych I lub II stopnia uczelni technicznej,
- lub status absolwenta uczelni technicznej,
- gotowość do podjęcia 3 miesięcznego stażu.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 50-ciu osób, którzy nie ukończyły 30 roku życia i mieszkają na terenie województwa śląskiego.