Serwer obrazów medycznych PACS

PACS   Szkoła Komputerowa Impuls wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Instytutem Informatyki Politechniki Śląskiej zorganizowała spotkanie dotyczącego wdrożenia na Śląsku projektu pt.: „System medyczny bezpiecznego dostępu do badań obrazowych dla telekonsultacji i wspomagania decyzji klinicznych”. Pomysłodawcą projektu jest Dyrektor Techniczny Szkoły Komputerowej Impuls dr inż. Stanisław Wideł. Spotkanie odbyło się 28 lipca 2016r. w siedzibie Euro - Centrum Park Naukowo Technologiczny w Katowicach.

   Na co pozwala serwer obrazów medycznych PACS? na zapisanie wyników badań MR, TK, RTG, USG; przeszukiwanie zapisanych na serwerze badań; wybór badania w celu jego pobrania i analizy za pomocą oprogramowania zainstalowanego lokalnie na komputerze; przeglądanie graficznie wyników badań na lokalnym komputerze przez przeglądarkę WWW.

   Jakie są korzyści ze stosowania oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym? większe bezpieczeństwo i wydajność; mniejsze nakład pracy na utrzymanie systemu; wzrost wiedzy personelu technicznego utrzymującego w ruchu systemy informatyczne; możliwość modyfikacji i rozwijania oprogramowania (we własnym zakresie); budowa i współpraca w ramach nieformalnych międzynarodowych społeczności.