Ochrona sygnalistów – ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa

SygnalistaW związku z wdrożeniem dyrektywy UE zapraszamy na szkolenie "Ochrona sygnalistów - ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa". Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, kierowników i pracowników podmiotów publicznych, pracowników działu kadr i szkoleń, ale również pracowników i właścicieli przedsiębiorstw prywatnych, którzy zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa, nabycie umiejętności korzystania z zapisów ustawy przez podmioty zobowiązane.

Program szkolenia (6 godzin):

 • Geneza ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa;
 • Prawne donosicielstwo kiedyś i dzisiaj;
 • Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa;
 • Czym jest naruszenie prawa według ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. Granice swobody pracodawcy w zakresie ustalenia zakresu naruszeń. Kontekst związania naruszenia z pracą;
 • Sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, osoba powiązana ze zgłoszeniem i osoba, której zgłoszenie dotyczy;
 • Podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń a niezależny informacyjnie podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych;
 • Zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz kanały informacyjne;

 • Zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrze a ujawnienia publiczne;

 • Postępowanie ze zgłoszeniami; działania następcze;

 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – zagadnienia teoretyczne i praktyczne;

 • Ochrona sygnalistów i wynikającego z tego konsekwencje praktyczne;

 • Sygnaliści a RODO;

 • Sankcje karne;

 • Wolna dyskusja.

Po zakończeniu kursu wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN.

Zapytaj o ofertę: tel: 32 2382720; 32 2382439 w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00, lub poprzez Formularz kontaktowy.