Dla biznesu: Obsługa klienta

Twoje umiejętności po skończonym kursie:

 • Znasz potrzeby klientów
 • Znasz "typy" Klientów i potrafisz prowadzić z nimi rozmowę
 • Znasz werbalne i niewerbalne techniki komunkacji
 • Radzisz sobie w trudnych sytuacjach w pracy z Klientem

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika przy grupie 6 osób): 1200,00 zł. 

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN.

Program ramowy kursu (24 godziny):

1. Wprowadzenie do obsługi klienta

 • moje nastawienie a moja efektywność
 • samospełniające się proroctwo
 • sposoby rozmowy z poszczególnymi typami Klientów

2. Rodzaje klientów - zrozumieć różnice indywidualne

 • "programy Klientów": Ja - inni; cele - problemy; zgodny - negocjujący; systematyczny - chaotyczny; osobisty - rzeczowy;

3. Analiza potrzeb klienta. Techniki komnikacji werbalnej

 • techniki zadawania pytań
 • parafraza
 • kwadrat komunikacji jako narzędzie porozumiewania się

4. Techniki komunikacji niewerbalnej

 • kontakt wzrokowy; przestrzeń; postawa ciała; głos: barwa, tempo, modulacja, płynność i jasność; uśmiech; mimika; gesty
 • zasada 3 sekund
 • zasada 3 P
 • pierwsze wrażenie
 • aktywne słuchanie typu A i B

5. Język korzyści i obiekcje, czyli co zrobić jak coś idzie nie tak?

 • jak powstaje obiekcja, techniki radzenia sobie z obiekcjami

6. Trudne sytuacje

 • po czym rozpoznać
 • model reagowania - budowanie mostu
 • model ZGODA