Akredytacje: Śląski Kurator Oświaty

Szkoła Komputerowa Impuls decyzją z dnia 25 stycznia 2011 r. uzyskała akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty dla części prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Przyznanie akredytacji nastąpiło w wyniku oceny działalności placówki dokonanej przez Zespół Akredytacyjny powołany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

W trakcie wizyty akredytacyjnej w dniu 20 stycznia 2011 r. oceniono między innymi:

  • bazę lokalową i wyposażenie w środki dydaktyczne,
  • kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne kadry,
  • materiały metodyczno-dydaktyczne.

Śląski Kurator Oświaty po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie akredytacji oraz załączonej do niego dokumentacji i zapoznaniu się z oceną placówki, przeprowadzoną przez zespół akredytacyjny stwierdził, że Szkoła Komputerowa Impuls spełnia warunki określone w art. 68b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wymagane do przyznania akredytacji.
Otrzymana akredytacja stanowi zewnętrzne poświadczenie stwierdzające, że nasza placówka zapewnia wysoką jakość kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zatrudniając do realizacji programów kadrę o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.
Proces kształcenia odbywa się w bazie szkoleniowej kompleksowo wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne, co zapewnia jego prawidłowy przebieg i umożliwia prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami programowymi.