Szkolenia dla służby zdrowia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

SzkolenieW latach 2015-2016 podjęliśmy współpracę z jednostkami służby zdrowia w zakresie szkoleń pracowników, które zostały w 80% lub 100% sfinansowane z KFS. W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 400 pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarki oraz pracowników administracyjnych. Łącznie dla tej grupy zawodowej zrealizowaliśmy 1734 godziny szkoleniowe. Opracowaliśmy dedykowane szkolenia przygotowujące personel medyczny do informatyzacji w służbie zdrowia a także podnoszące kompetencje społeczne. Z naszych usług skorzystali: NZOZ Diagnoza w Gliwicach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, NZOZ Poradnia skórno - wenerologiczna w Gliwicach, Szpital w Knurowie, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Knurowie, Gliwickie Centrum Medyczne oraz Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach. Naszych klientów objęliśmy kompleksową usługą od przygotowania dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania poprzez badanie potrzeb szkoleniowych i opracowanie katalogu szkoleń po realizację szkoleń dla pracowników i pracodawców. Poniżej prezentujemy Katalog szkoleń, z którego dotychczas korzystały jednostki opieki zdrowotnej: • Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych MS ExcelKomunikacja InterpersonalnaRadzenie sobie ze stresemStrategia rozwoju usług medycznychZarządzanie zasobami ludzkimi w szpitaluZarządzanie projektamiZarzadzanie finansami szpitalaMedical English

Zapraszamy w 2017 roku do współpracy jednostki służby zdrowia oraz innych pracodawców zainteresowanych kształceniem pracowników. Przypominamy, że szkolenia mogą być całkowicie bezpłatne lub płatne jedynie w 20%. Formularz kontaktowy.