Excel Jesienna promocja

JESIENNabór na kursy jesienne! Excel podstawowy w cenie promocyjnej 350,00 zł. 240,00 zł.

Harmonogram szkolenia: Tryb dzienny: zajęcia w godz. 9.00 – 12.15 (15.11.2016; 17.11.2016; 22.11.2016; 24.11.2016). Tryb wieczorowy: zajęcia w godz. 15.00 – 18.15 (115.11.2016; 17.11.2016; 22.11.2016; 24.11.2016). Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 telefonicznie: 32 238-27-20; 32 238-24-39 lub przez Formularz zgłoszeniowy.

W trakcie 16 godzin szkolenia nauczysz się obsługi programu w którym będziesz potrafił stworzyć cykliczne zestawienia obliczeniowe, atrakcyjne i przejrzyste raporty i analizy. Pozyskasz umiejętność tworzenia połączeń pomiędzy arkuszami i skoroszytami oraz wielokrotne wykorzystywanie danych, które pozwoli na znaczne usprawnienie i przyspieszenie Twojej pracy. Swoje wyniki będziesz potrafił przedstawić w tabeli oraz na wykresie, co pozwali na czytelne i atrakcyjne zaprezentowanie danych w arkuszu. W cenie szkolenia otrzymasz materiały dydaktyczne a po ukończeniu szkolenia zaświadczenie wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012r. § 18 ust. 2 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 34 z 17.02.2012 poz. 186).