Administrowanie i zarządzanie siecią komputerową

LINUX

W maju 2016 r. został opracowny szczegółowy program kursu przygotowujący do pracy na stanowisku Administratora sieci Linux. Program zawiera 86 godzin dydaktycznych i składa się z następujących modułów:

System operacyjny Linux DEBIAN 8. Instalacja, środowisko aplikacyjne

(Hosting zewnętrzny czy instalacja i utrzymywanie własnego serwera? Wprowadzenie do sieci komputerowych; Zarządzanie siecią w systemie  Linux;  Rozwiązywanie podstawowych problemów z siecią; Rozwiązywanie problemów za pomocą systemu logów  syslo;Instalowanie oprogramowania w systemie operacyjnym  Linux;Proces uruchamiania systemu operacyjnego Linu; Instalacja i konfigurowanie serwera DHC; Zarządzanie użytkownikami w systemach Linu;Współpraca z MS Networking Windows, Linux i SAMB;Dzielenie zasobów w MS Networking SAMBA Problemy bezpieczeństwa w MS Networking SAMBA).

System operacyjny Linux DEBIAN 8. Środowisko aplikacji sieciowych i ich instalacja i konfiguracja (Konfigurowanie zapory ogniowej Firewall;Instalacja i konfiguracja serweraFT;  Usługi: Telnet, TFTP i xinet;Zdalne logowanie i kopiowanie plikó;Instalacja i konfiguracja DN;Dynamiczny DNS;  Instalacja i konfiguracja serwera www Web Serwer Apach;Instalacja i konfiguracja serwera serwera poczty; Monitorowanie wydajności serwera Linux; Zaawansowane problemy monitorowania wydajności serwera; Synchronizacja czasu).

Zaawansowane elementy dotyczące administracji systemu Linux (Instalacja sieciowa;Budowanie systemu macierzy dysków; Dynamiczne zarządzanie pojemnością systemu plikowego;Zarządzanie ograniczeniami na dysku Quota;Organizacja dysków sieciowych NFS;Konfiguracja usługi NFS; Centralna administracja i zarżadzanie z wykorzystaniem LDAP i RADIUS;Zarządzanie dostępem klientów do zasobów www poprzez serwer proxy Squid; Podstawy zarządzania relacyjną bazą danych MySQL).