Komputerowa Akademia Trzeciego Wieku

Twoje umiejętności po skończonym kursie:

Umiejętność obsługi komputera i dostosowanie wyglądu pulpitu oraz narzędzi do własnej pracy. Zarządzanie danymi utworzonymi w trakcie pracy dzięki ich sprawnemu przechowywaniu, kopiowaniu, przenoszeniu lub usuwaniu. Umiejętność przenoszenia danych na napędy zewnętrzne pozwoli na wymianę danych między różnymi komputerami i pozwoli na pracę w różnych miejscach.

Sprawne poruszanie się w edytorze tekstu i dopasowywanie poleceń programu w przygotowaniu profesjonalnego pisma. Umiejętność prawidłowego formatowania tekstu. Posługiwanie się praktycznymi skrótami klawiaturowymi.

Sprawne wyszukiwanie informacji i przechowywanie ich w przeglądarce internetowej. Umiejętność założenia konta pocztowego i jego obsługa.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): od 540,00 zł. Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć:

Zestawy ćwiczeń, testów, prezentacje komputerowe i materiały pomocnicze do wykładów Szkoły Komputerowej “IMPULS”.

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN.

Program ramowy kursu (20 godzin)

 1. Podstawy obsługi komputera w systemie Windows
  1. Wprowadzenie do Windows – interfejs systemu
  2. Przystosowanie Windows do pracy
   1. konfiguracja właściwości ekranu
   2. konfiguracja właściwości okien programów, okien dialogowych
   3. obsługa lewego i prawego przycisku myszy
   4. panel sterowania
  3. Mój komputer – zarządzanie zasobami na dyskach
   1. kontrola dysków – pojemność i ilość wolnego miejsca
   2. tworzenie i usuwanie folderów
   3. wyszukiwanie plików i folderów
   4. kopiowanie, przenoszenie
  4. Zapisywanie dokumentów
  5. Polecenia Zapisz i Zapisz jako
  6. Prawidłowe nawyki zapisywania dokumentów
   1. kolejność wykonywanych operacji, skróty klawiaturowe
 2. Komputerowa edycja tekstów
  1. Budowa okna programu
   1. elementy okna programu właściwe dla programów typu Edytor
   2. obsługa myszą i klawiaturą menu programu
  2. Zasady poprawnej edycji dokumentu
   1. zasady prawidłowej edycji dokumentu, poprawianie pisowni
   2. kopiowanie, usuwanie i przenoszenie fragmentów tekstu w dokumencie
  3. Formatowanie dokumentu
   1. formatowanie znaków: rodzaje, rozmiary i style czcionki
   2. formatowanie akapitów: wyrównywanie, odstępy między wierszami
   3. formatowanie strony w zakresie: ustawianie marginesów i orientacji papieru
  4. Drukowanie dokumentu
   1. przeglądanie dokumentu przed wydrukiem
   2. wybieranie drukarki
   3. ustalenie parametrów, opcji i właściwości wydruku
 3. Internet i poczta elektroniczna
  1. Obsługa poczty elektronicznej.
   1. wysyłanie wiadomości
   2. odbieranie wiadomości
   3. odpowiedź nadawcy
   4. przesyłanie poczty dalej
  2. Obsługa przeglądarki WWW
  3. Wyszukiwanie informacji w internecie
 4. Egzamin

Galeria zdjęć z zakończenia jednej z pierwszych edycji Akademii