ECDL

W naszej placówce można odbywać kursy przygotowawcze oraz zdawać egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence)
Posiadamy Tytuł "Zgodny z ECDL",kursy ECDL
który zaświadcza, że nasza placówka przeszła pomyślnie weryfikację Polskiego Towarzystwa Informatycznego i może organizować szkolenia i przeprowadzać egzaminy ECDL.
W grudniu 2009 utworzyliśmy Laboratorium Egzaminacyjne, w którym można, w dowolnym terminie, przystąpić do egzaminów ECDL.


egzaminy ECDLCertyfikat ECDL jest międzynarodowym zestandaryzowanym dyplomem, poświadczającym, iż jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana w 7 egzaminach, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.
Zdanie każdego egzaminu jest odnotowane na Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych - EKUK. Egzaminy można zdawać w całej Europie przez 3 lata. Po zdaniu ostatniego egzaminu Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, który jest honorowany w Europie jak też w USA, Kanadzie i Australii.
Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim)
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich
 • Oferujemy kurs przygotowujący do egzaminów na certyfikat ECDL w nowej, atrakcyjnej formie. Kurs realizowany jest metodą "bleanded e-learning" co oznacza, że student oprócz zadań, testów udostępnianych i sprawdzanych on-line, korzysta ze stacjonarnych-indywidualnych konsultacji z trenerem.
  Polecamy tą elastyczną i bardzo wygodną formę szkolenia wszystkim, którzy nie mogą podjąć nauki w tybie stacjonarnym. Więcej informacji w katalogu szkoleń.
  Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres tematyczny, który należy opanować, aby przystapić do egzaminów na ECDL.
  Zakres tematyczny kursów przygotowawczych do egzaminów ECDL
  Kursy przygotowawcze do egzaminów ECDL wspomagamy na platformie zdalnego nauczania udostępniając tam dodatkowe materiały do ćwiczeń
  i zestawy testów.
  Kursy przygotowawcze do egzaminów ECDL na platformie e-learningowej