e-learning

Metoda e-learning polega na wykorzystaniu internetu w procesie szkolenia. Szkolenie odbywa przez Internet z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej i naszej platformy e-learningowej.Kurs oferowany metodą e-learningową.

Kurs obejmuje 10 tygodni nauki Twoje umiejętności po skończonym kursie:

Opanowanie techniki bezwzrokowego pisania pozwoli na bezbłędne i szybkie pisanie pism. Dzięki automatyzacji ruchów wzrasta pewność uderzenia oraz biegłość pisania. Metoda zabezpiecza również przed chorobami zawodowymi, poprzez utrzymanie przy pisaniu prawidłowej postawy.Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): od 600 zł Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć:

Zestawy ćwiczeń, testów, prezentacje komputerowe i materiały pomocnicze do wykładów Szkoły Komputerowej “IMPULS”, platforma e-learningowa Szkoły.

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN.

Program ramowy kursu (40 godzin)

 1. Wstęp do bezwzrokowego pisania – metoda mnemotechniczna
 2. Technika pisania
 3. Poznawanie liter
  1. litery asdf-jkl; i ł
  2. litery g i h
  3. litery e i i
  4. litery u i r
  5. litery wielkie
  6. litery t i y
  7. litery c, x, z oraz przecinek, kropka, kreska ukośna
  8. litery v i n
  9. litery b i n
  10. litery w i o
  11. litery p i q
 4. Obliczanie biegłości pisania
 5. Litery dodatkowe
  1. litera ż
  2. litera ó
  3. litera ź
  4. litera ą
  5. litera ę
  6. litera ś
  7. litera ć
  8. litera ń
 6. Ćwiczenia biegłości na tekstach
 7. Ćwiczenia sprawności
 8. Egzamin